VVA-anlegg Toksegrenda Bustadsområde

2014/2015
VVA-anlegg Toksegrenda Bustadområde

Prosjektet

Utbygging av infrastruktur til nytt boligfelt i Nord-Fron kommune. Dette innbefatter vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer, sluker og stikkledninger, flomgrøft, overvannsgrøft, el-, tele-, gatelys og telefon/bredbåndsnett. Vegbygging inkludert en busslomme, ny hovedadkomst, gang- og sykkelveg samt oppgrusing av 450 meter med tursti.

Tokse-vest-VVA-anlegg-ADK-rørlegger
Tokse-vest-VVA-anlegg-ADK-rørlegger
Tokse-vest-VVA-anlegg-ADK-rørlegger
Tokse vest VVA-anlegg vegbygging
Tokse vest VVA-anlegg fylling grøft
Tokse vest VVA-anlegg rør
Tokse-vest-VVA-anlegg fylling grøft ved skog
Tokse-vest-VVA-anlegg fylling grøft
Tokse-vest-VVA-anlegg fylling grøft arbeider

Hos oss får du kvalitet til avtalt pris!

Vi utfører hele jobben fra utgraving av tomt til ferdig betong-gulv til en avtalt pris, slik at du som kunde slipper ubehagelige overraskelser når regninga kommer.

Interessert i en uforpliktende samtale?