Strømforsyning til hytteområde i Vendalen

2014
Strømforsyning til eksisterende hytteområde, Vendalen, Sør-Fron kommune

Prosjektet

Graving, legging av kabeltrekkerør, opparbeidelse av nettstasjonstomter, omfylling, tilbakefylling og oppussing. I trasèene ble det lagt høyspentkabel, 110 mm og 75 mm trekkerør for lavspent samt jordtråd i hovedgrøfter.

Strømforsyning-Vendalen-fylling-grøft-med-kabler
Strømforsyning-Vendalen-grøft-med-kabler
Strømforsyning-Vendalen-grøft-med-kabler
Strømforsyning-Vendalen-grøft-ved-vei
Strømforsyning-Vendalen-fylling-grøft
Strømforsyning-Vendalen-traktor-rør

Hvor viktig er god kommunikasjon?

Vi har god kommunikasjon og løpende kontakt med våre samarbeidspartnere i alle prosjekter. Dette sikrer at vi har god oversikt i prosessen, noe som gjør at arbeidet blir mer effektivt – og mer forutsigbart for deg som kunde.

Interessert i en uforpliktende samtale?