Omlegging av veg ved Pallane Motorsportanlegg

2015/2016
Omlegging av veg ved Pallane Motorsportsanlegg

Prosjektet

Omlegging av veg i ny trasè over en strekning på ca. 1.100 meter. En kommunal veg skal legges om, for å tilrettelegge for utvikling av Vinstra Motorsportarena. Dette innbefatter vegetasjonsfjerning, masseflytting, terrengbearbeiding, etablering av stikkrenner, samt erosjonsforebyggende tiltak og revegetering.

Veg-Pallane-med-autovern
Veg-Pallane-med-autovern
Veg Pallane med autovern
Veg Pallane med autovern
Veg Pallane med autovern
Veg Pallane med autovern

Interessert i en uforpliktende samtale?