Hus- og hyttetomter

Hus- og hyttetomter

Skal du bygge nytt hus eller hytte? Vi er totalentreprenør på grunnarbeid, og kan ta på oss arbeidet helt fra urørt tomt til ferdig ringmur/plate. Vi tar oss av grunn og betong, veg og parkering, vann og avløp, murer og utomhus arbeid. Med en arbeidsstokk bestående av...
Strømforsyning til Vendalen

Strømforsyning til Vendalen

Strømforsyning til hytteområde i Vendalen 2014 Strømforsyning til eksisterende hytteområde, Vendalen, Sør-Fron kommune Prosjektet Graving, legging av kabeltrekkerør, opparbeidelse av nettstasjonstomter, omfylling, tilbakefylling og oppussing. I trasèene ble det lagt...
Sørheim omsorgssenter

Sørheim omsorgssenter

Sørheim Omsorgssenter 2014/2015 Grunn- og betongarbeid Prosjektet Utvidelse av Sørheim Omsorgssenter i Sør-Fron kommune. Haverstad Entreprenør AS var her underentreprenør for et lokalt tømrerfirma. Vi utførte alle grunn- og betongarbeider, grøfter til vann- og avløp,...
Omlegging av veg ved Pallane Motorsportsanlegg

Omlegging av veg ved Pallane Motorsportsanlegg

Omlegging av veg ved Pallane Motorsportanlegg 2015/2016 Omlegging av veg ved Pallane Motorsportsanlegg Prosjektet Omlegging av veg i ny trasè over en strekning på ca. 1.100 meter. En kommunal veg skal legges om, for å tilrettelegge for utvikling av Vinstra...
VVA-anlegg Toksegrenda bustadområde

VVA-anlegg Toksegrenda bustadområde

VVA-anlegg Toksegrenda Bustadsområde 2014/2015 VVA-anlegg Toksegrenda Bustadområde Prosjektet Utbygging av infrastruktur til nytt boligfelt i Nord-Fron kommune. Dette innbefatter vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer, sluker og stikkledninger, flomgrøft,...