Kvalitet til avtalt pris!

Hos oss får du utført hele jobben fra utgraving av tomt til ferdig betong-gulv. Vi utfører jobben til en avtalt pris, slik at du som kunde slipper ubehagelige overraskelser når regninga kommer.

Totalleverandør

Vi har dyktige medarbeidere med en kompetanse som dekker hele prosessen fra utgraving av tomt til grunnmur og ferdigstilling av tomt med murer og steinlegging. For deg som kunde betyr dette at prosjektet får en effektiv framdrift, noe som er med på å korte ned byggetiden.

Totalleveranse

Loyale kunder

Lagarbeid

Prisgaranti

Telefon
+47 61 29 80 00
Åpningstider
man-fre: 07.00-16.00
E-postadresse
post@havers.no

Nytt hus eller hytte?

Vi er totalentreprenør på grunnarbeid, og kan ta på oss arbeidet helt fra urørt tomt til ferdig ringmur/plate. Vi tar oss av grunn og betong, veg og parkering, vann og avløp, murer og utomhus arbeid. Med en arbeidsstokk bestående av erfarne folk som sørger for at alle oppdrag blir utført med forventet kvalitet. Dette til avtalt pris, slik at du som kunde slipper økonomiske overraskelser!
Grunnmur og betongplate klar for snekkerarbeid for hytte ved Haverstad entreprenør.
Tomtearbeid
Hos oss får du utført hele jobben fra utgraving av tomt til ferdig betong-gulv. Vi utfører jobben til en avtalt pris, som omfatter utgraving, masseutskifting, komprimering, utvendig stikkledning for vann og avløp, kabelgrøfter for strøm og internett, ringmur, innfylling av drenerende masser og isolering, radonsperre og støpt betonggulv.
Legging av stein og opparbeiding av uteområde ved Haverstad entrerprenør.
Utomhusarbeid
Når hus- eller hyttedrømmen er på plass kan vi hjelpe til med utomhusarbeidet. Vi tar på oss alt fra planering og opparbeidelse av plen til mer omfattende arbeider som støttemurer, tråkkheller, trapper, skiferplattinger, belegningsstein eller lignende. Med egen tømrer kan vi også være behjelpelig med plattinger, gjerder og annet tømrerarbeid.
Støp av grunnmur og plate ved Haverstad entreprenør.
Betongarbeid
Betongarbeid er et omfattende fagområde, og med riktig utstyr, dyktige og erfarne forskalingssnekkere og gulvstøpere kan vi sikre høy kvalitet og effektiv gjennomføring av dette arbeidet. Vi kan utføre alt fra enkle ringmurer med plate på mark, rehabilitering av støttemurer og grunnmurer til mer omfattende og kompliserte løsninger for høydebasseng, næringsbygg og driftsbygninger i landbruket.
Høvling av veg i Murudalen ved Haverstad entreprenør.
Veger og plasser
Vi utfører det meste innen vegbygging og terrengutforming, som vedlikehold av hyttevegen, opparbeidelse av ny adkomst, gang- og sykkelveger og større veger for det offentlige.
Arbeid med grøft for vann og avløp ved Haverstad entreprenør.
Vann og avløp
Vi utfører det meste innen vann og avløp, både for det offentlige og det private. Det være seg infrastruktur til bolig eller hyttefelt, rehabilitering av eksisterende anlegg, stikkkledninger, infiltrasjon og minirenseanlegg. Våre dyktige medarbeidere har god erfaring og nødvendige beviser.
Arbeid med kabelgrøft ved Haverstad entreprenør.
Kabelgrøfter
Vi graver grøfter for kabelanlegg, og kan ta på oss alt fra private stikkledninger til større jobber for kraftselskaper.
Kraning av stål til bygg ved Haverstad entreprenør.
Kran og transport
Vi har maskiner og utstyr som gjør oss rustet til å utføre de fleste typer transportoppdrag vi blir forespurt. Vi har egen kranbil, dumpere, tippbiler og trekkvogner med tippsemi og maskintralle.
Drenering av jorde ved Haverstad entreprenør.
Andre tjenester
Vi utfører også en rekke andre tjenester som drenering av grunn, kjerneboring, asfaltsaging, innmåling/utstikking GPS, maskinell kosting og feiing, høvling, salting og vanning av veger.

Nytt hus eller hytte?

Vi tar hele jobben fra utgraving av tomt til ferdig betong-gulv.Dette til en avtalt pris, slik at du som kunde slipper økonomiske overraskelser!

Hvorfor velge Haverstad Entreprenør som din leverandør?

Det er flere gode grunner til å velge akkurat oss. Vi har faglærte og dyktige medarbeidere som er til å stole på. Et fellesskap sammensatt av både nyutdannede og folk med lang erfaring fra faget er med på å skape et godt arbeidsmiljø, hvor alle drar nytte av hverandres kunnskap.

Med en bredde i kompetansen til våre ansatte kan vi ta hele jobben fra utgraving av tomt til ferdig betong-gulv. Dette gjør vi også til en avtalt pris, slik at du som kunde slipper økonomiske overraskelser!

  • Fornøyde kunder
  • Totalleverandør
  • Prisgaranti
  • Til å stole på

Kart

Haverstad Entreprenør ligger rett ved Gudbrandsdalsvegen på Harpefoss i Gudbrandsdalen.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

4 + 1 =